Кожен новий день - це шанс змінити своє життя.

"Життя пройде, немов вода,
і відцвіте, немов вишнева гілка....
В житті одна помилка - не біда.....
Біда, коли усе життя - помилка."

Ліна Костенко

Музичне мистецтво

           
2016-2017 н. р.


Дитячий  хоровий фестиваль - конкурс «Молитва за Україну».
26-28 квітня 2017 р. у районному відділі освіти проводився конкурсний відбір відеороликів дитячого хорового фестивалю-конкурсу «Молитва за Україну». У номінації «Духовна пісня» брали участь 8 хорових колективів ЗНЗ району, у номінації  «Великодня гаївка» - 12 дитячих фольклорних колективів ЗНЗ із 20  навчальних закладів району.
  Переможцями районного фестивалю-конкурсу «Молитва за Україну» у двох номінаціях – «Духовна пісня» і «Великодня гаївка» та нагородити грамотами відділу освіти райдержадміністрації такі колективи:

Назва колективу

Прізвище, ім’я,
по батькові керівника колективу

Назва навчального закладу
Назва храму, у якому записано відеоролик
    І місце
Дитячий хор
«Кольори»
Дідух Оксана   Іванівна
Ангелівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
 Храм Покрови Пресвятої Богородиці
с. Ангелівка
   І місце 
Дитячий хор «Співаночка»
Драбик Ганна Романівна,
Беспальок Надія Юріївна
Мишковицька
ЗОШ І-ІІІ ст.
Мишковицька парафія української греко-католицької церкви храму Святої  Покрови;
Парафія української православної церкви Київського Патріархату храму Святої Покрови.

  І місце
  Хор «Росинка»
Ракочий Іван Григорович
Великоглибочецька ЗОШ    І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька
 Храм Різдва Пресвятої Богородиці с. В. Глибочок
 І місце
Хор «Галичанка»
Ридз Віра Михайлівна
Настасівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Церква Вознесіння Господнього
с. Настасів


Назва колективу

Прізвище, ім’я,
по батькові керівника колективу

Назва навчального закладу

Назва храму, у якому записано відеоролик
   ІІ місце
   Хор «Джерельце»
Кошильовська Наталія Володимирівна
Острівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Храм Архистратига Михаїла
С. Острів
 ІІ місце
Хор «Калинонька»
Ференц Галина Богданівна
Плотицька
ЗОШ І-ІІст.
 Церква Успення Пресвятої Богородиці


ІІІ місце – «Калиновий цвіт» НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея».


12.12.2016 р. на базі Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. проходив районний конкурс "Вчитель року - 2017" у номінації "Музичне мистецтво"
 Дякую всім за участь  у творчому конкурсі!           
2015-2016 н. р.

24 лютого 2016 р. на базі НВК "Великобірківської ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія імені С. Балея відбувся семінар-практикум керівників освітніх округів вчителів музичного мистецтва з проблеми: "Формування музичної культури як важливої і невідємної і частини духовної культури дітей".

ПЕРЕЛІК
навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою
у 2015/2016 навчальному році
ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА

       
       Бюлетень 
фахової інформації з музичного                                         мистецтва для 5-8 класів 
Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в системі загальної середньої освіти є важливим чинником духовного розвитку естетичної та загальної культури. Зміст шкільної художньо-естетичної освіти розкриває перед учнями розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури в контексті культуротворчих процесів людства, основи естетичних знань, прилучає учнів до творчої діяльності в окремих видах мистецького самовираження.
Сучасне навчання, і мистецьке зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, навчальних планах, програмах.
Музичне мистецтво є важливим засобом виховання, який сприяє розвитку особистості школяра, осягненню духовних цінностей людства.
                    Навчальні предмети художньо-естетичного циклу, до яких належать, насамперед, музичне, образотворче мистецтво, мистецтво, художня культура та естетика, є предметами так званого культуро творчого циклу, їх об’єднує загальний принцип «культуротворення», проте кожен з них має власні специфічні риси та завдання.
                    Особливості вивчення базових дисциплін у 2015-2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.
                     На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та  від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій.
Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН:
1) № 149 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
2) № 584 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;
3) № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».
Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті  (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.
Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.
Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).
  Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.
Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.
Також залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН (http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.
На відміну від підходів до укладання методичних рекомендацій про вивчення предметів, що практикувалися упродовж багатьох років і в яких нерідко з року в рік переповідалися добре відомі вчителям-практикам і методистам загально-дидактичні концепції та підходи до навчання дітей, у цьогорічних рекомендаціях переважно йдеться про нововведення.

Початкова школа.
Організація навчання у 1, 2 і 3 класах у 2015/2016 навчальному році здійснюватиметься за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом Міністерства від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.
Вчителі, які працюватимуть з учнями 4 класу за новими підручниками, обов'язково мають бути ознайомлені з навчально-методичною літературою для 4 класу до початку навчального року.
Вивчення молодшими школярами курсу «Музика», який є складовою освітньої галузі «Мистецтво», дає можливість учням цілісно осягати духовно-моральні цінності людства як невід'ємну частину світової музичної культури, опановувати специфіку художньо-образної мови за такими підручниками:

«Музичне мистецтво 4 клас» авт. Лобова О. В.,вид-во «Школяр»;
 «Музичне мистецтво 4 клас» авт. Аристова Л. С, Сергіенко В. В., вид-во «Світоч»;
«Музичне мистецтво 4 клас» авт. Кондратова Л.Г., вид-во «Навчальна книга- Богдан»;
«Музичне мистецтво 4 клас» авт. Терещенко А.І., вид-во «Грамота»;
«Музичне мистецтво 4 клас» авт. Бондаренко М.Є., Яловська Л.В., вид-во «Астон».

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
У 2015-2016 н. р. з метою пробудження й поглиблення в учнів початкової школи інтересу до художнього пізнання через різноманітні форми мистецької діяльності; розкриття внутрішнього потенціалу кожного учня, незалежно від рівня його мистецьких здібностей; виховання впевненості у власних можливостях пізнавати навколишній світ і мистецтво, з предметів художньо-естетичного циклу у 4 класі вводиться мотиваційна шкала оцінювання учнів, тобто оцінювання без балів.
Об’єктами перевірки та оцінювання (мотиваційними критеріями) у процесі навчання мистецьких дисциплін є:
-  інтерес до уроків художньо-естетичного циклу та мистецтва загалом;
-  спрямованість діяльності на сприймання, пізнання творів та власну творчість;
-  ініціативність, що передбачає свободу творчого виявлення, активне включення у творчий процес на уроках, прагнення застосування набутого досвіду в позаурочний час.
На навчальних заняттях з музичного мистецтва у 3-4 класах учитель виділяє такі етапи роботи над твором:
-  освоєння тексту музичного твору;
-  усвідомлення змісту музичного твору, пошук його основної ідей;
-   створення плану виконання твору;
-   робота  над необхідними вокальними і хоровими навичками виконання твору;
-  виразне виконання твору.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Акцентуємо увагу на тому, що навчальні досягнення учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх навчальних предметів не оцінюються в балах, а підлягають словесному оцінюванню.

Недопустимою є заміна оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, квіточками, прапорцями тощо), оскільки при цьому функцію оцінки бере на себе цей предметний малюнок і ставлення дитини до нього ідентичне ставленню до оцінки в балах.

Основна школа
         У 2015/2016 навчальному році 7 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: www.mon.gov.ua.
 Для учнів 5-х класів чинними є рекомендації надані у листі Міністерства від 24.05.2013 р. № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі».
    При виборі навчального плану для учнів 5-6-х класів необхідно користуватися наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014     № 664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409» та листом МОН від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».
В основній школі навчання мистецьких дисциплін у 5-6 класах здійснюватиметься за новою програмою «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін..), створеною відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, та  навчальними  програмами  «Мистецтво» (авт. Масол Л. та ін.), «Музичне мистецтво. 5-8 класи» (авт. Фільц Б. та ін.).
        Учні 7-х класів опановуватимуть зміст загальної мистецької  освіти за програмою «Мистецтво», що включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво».
        Цілісна структура програми, що передбачає єдиний тематизм за роками навчання (однаковий як для автономного викладання музичного та образотворчого мистецтва, так і для інтегрованого курсу), у 7 класі представлена темою року «Мистецтво: діалог традицій і новаторства». Якщо в попередніх класах основної школи учні засвоювали особливості мови різних видів мистецтва, палітру мистецьких жанрів, то в 7 класі вони мають ознайомитися з новітніми явищами в мистецтві в єдності традицій і новаторства.
         Спільна тематика року розподіляється на окремі теми варіативно, адже  змістове наповнення конкретизується відповідно до специфіки кожного з блоків програми: предметів «Музичне мистецтва» і «Образотворче мистецтво» чи інтегрованого курсу «Мистецтво». 
           Особливістю навчальної програми є варіативність художнього наповнення  змісту:  учитель самостійно може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і предметних компетентностей, визначених програмою. 
           Вивчаючи музичне мистецтво, учні 7 класу знайомляться з різними видами аранжувань народної та академічної музики, особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці та  особливостями сучасних музичних явищ: джаз, рок, поп, авторська пісня.
Одним із основних видів діяльності на уроках музичного мистецтва є формування та розвиток вокально-хорових навичок учнів, тому у 7 класі велику увагу слід приділити вокально-хоровій роботі: виконанню одноголосних та багатоголосних (зокрема, двоголосних) творів, формуванню навичок співу в ансамблі, хорі.
Упродовж навчання на уроках мистецьких дисциплін учні мають набувати досвід висловлювати оцінні судження щодо творів різних жанрів мистецтва, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо творів мистецтва з думками інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі; проявляти активність  у процесі пізнання мистецтва, використовувати медіа ресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності.
Для реалізації нової навчальної програми для учнів 7 класів створено і рекомендовано МОН такі підручники з мистецьких дисциплін:
  «Мистецтво 7 кл.» авт. Масол Л., вид-во «Світоч»;                                              
  «Музичне мистецтво 7 кл.» авт. Аристова  Л., Масол Л., вид-во «Сиция»;                
 «Музичне мистецтво 7 кл.» авт. Кондратова Л., вид-во «Навчальна книга – Богдан».
Уроки предметів художньо-естетичного циклу – це уроки мистецтва, і тому найдоцільніше більшість із них будувати за методом емоційної (художньо-педагогічної) драматургії, який спрямований на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва. Цей метод сприяє створенню атмосфери зацікавленості, живого інтересу до уроку. Його основна функція полягає, насамперед, у тому, щоб допомогти учням зрозуміти, пережити досвід емоційно-естетичного ставлення до навколишнього світу, втілений в образній структурі  твору мистецтва. Окрім того цей метод покликаний робити процес пізнання мистецтва цікавим і захоплюючим.
Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може проводитись у різних формах окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.
Учні 8 класів у 2015/2016 навчальному році продовжуватимуть навчатися за такими підручниками:
  «Музичне мистецтво» для 8 класів (авт. О.Волошина, О.Мільченко, А.Левченко);
  «Музичне мистецтво» для 8 класів (авт. Г.Макаренко, Т.Неземнова).
Використання на уроках творів та характеристики творчості українських митців сприятиме формуванню основ патріотичного виховання особистості. Адже місія мистецтва є дуже важливою у справі виховання патріотизму, гордості за землю, країну, в якій ми живемо, талановитих людей, які виходили з нашого народу або таланти яких розквітали на теренах нашої землі. І тому саме з цієї позиції вчителеві потрібно розкривати зміст творів українського мистецтва, адже українцям є чим пишатися: мистецькі шедеври з’являлися не фрагментарно, а впродовж усього історичного і культурного розвитку.
Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (вокально-хорова, художньо-практична, творча). Тому оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних  Вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 №1222).
Звертаємо  увагу  на те, що письмові  тематичні  перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться. Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати.  Деякі теми програм з музики (музичного мистецтва) розраховані на вивчення впродовж семестру. У цих випадках з метою узагальнення вивченого доцільно здійснювати проміжне оцінювання навчальних досягнень учнів.
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної  діяльності учнів, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
 Основним видом домашніх завдань в основній школі з предмета «Музичне мистецтво» мають бути завдання на слухання та інтерпретацію музики в навколишньому середовищі, а також завдання творчого спрямування (наприклад, відтворити прослухану музику за допомогою елементарних музичних інструментів, рухів, голосу,  придумати  назву до музичного твору, проаналізувати звуки, створити імпровізацію (вокальну, інструментальну, ритмічну, мелодичну, тощо).
Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додатки № 3,4,5,8 до наказу МОНУ від 03.04.2012 №409 «Про затвердження Типових навчальних планів ЗНЗ ІІ ступеня») на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачена 1 навчальна година.
З метою повної  реалізації  вимог  освітньої  галузі «Мистецтво» Державного стандарту рекомендовано використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної складової навчального плану.
1.                     Офіційний веб-сайт Міністерстваосвіти і науки України/  [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.
2.                     Офіційнийвеб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/  [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://iitzo.gov.ua.
3.                     Офіційнийвеб-сайт Національноїакадеміїпедагогічних наук України/  [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.ipv.org.ua .   

Бажаю успішного навчального року!

Немає коментарів:

Дописати коментар