Кожен новий день - це шанс змінити своє життя.

"Життя пройде, немов вода,
і відцвіте, немов вишнева гілка....
В житті одна помилка - не біда.....
Біда, коли усе життя - помилка."

Ліна Костенко

середа, 17 серпня 2016 р.


17. 08. 2016 р. на базі  Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. проведено методобєднання вчителів художньо-естетичного циклу з проблеми
«Актуальні проблеми в організації навчально-виховного процесу на уроках музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури». Сучасне навчання, і мистецьке, зокрема, ґрунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – Державних стандартах, навчальних планах, програмах.
Вчителям було звернено увагу на основні завдання в організації навчально-виховного процесу на уроках художньо-естетичного циклу, а саме:
- методичні рекомендації на 2016-2017 н.р.;
- навчальні програми (Програми розміщені на офіційному сайті МОН: (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
- курс «Мистецтво» у 8 класі (за новою програмою);
- календарно-тематичне планування;
- навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного циклу, рекомендована МОН, зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН;
періодичні фахові видання, зокрема науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта», газету «Шкільний світ» та ін. 
- навчальна та методична література з предметів художньо-естетичного циклу, рекомендована МОН, зазначена у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на офіційному сайті МОН. 
;